Thursday, March 23, 2006

homenatge textual

monument a les víctimes de l'11-M (concurs)
2005-estación de Atocha, Madrid
FAM - Pedró Colón de Carvajal, Mauro Gil-Fournier, Esaú Acosta, Raquel Buj, Miguel Jaenicke, Miguel Jaenicke (arquitectes)


la proposta és una transformació per la qual les víctimes de l'atemtat sofert l'11 de març, són homanetjades cada día de l'any. els noms de les víctimes es tallen en la capa interior de l'espai formada pel vidre. la llum reflexa sobre els cantells de les talles fent aparèixer el nom de les víctimes. cada persona morta tindrà un monument del día on el seu nom s'il·luminarà i es farà més visible que la resta.


revista 'pasajes de arquitectura' nº 64 / ed.: américa ibérica

0 Comments:

Post a Comment

<< Home